Pinoytambay

Tambayan ng mga Chicx at Tsonx => Entertainment Industry => Anime Discussion => Topic started by: Vincent on December 01, 2018, 03:54:59 PM

Title: Webnovel
Post by: Vincent on December 01, 2018, 03:54:59 PM
Is there anyone here na nagbabasa din sa webnovel na app? What genre binabasa nyo ka PT?   :brucelee1:
Title: Re: Webnovel
Post by: ukurutsu on December 04, 2018, 09:00:41 PM
ako reader sa webnovel mga binabasa ko mga cultivation novel xianxia/wuxia/xuanhuan